LT | RU
www.krikstynos.eu

Sveikinimai krikštynų proga.

 

 

Sveikinimai, linkėjimai, gražus žodžiai krikštynų proga.

 

  

Tegul, vaikeli, Tavo vardas
bus pats gražiausias is visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias
tevirs labai plačiu keliu.


Tegul globos vaikystės guolį
mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį
nakčia atves šilti sapnai.


Tegul nepašykštės likimas
gerumo, meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį
kad būtumei žmogum geru!

 Dovanojam Tau dvylika žodžių.
Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask…
Tegu tampa jie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda…

...Siela… Jausmas… Tyrumas… Meilė… Žodis… Pagarba… Išmintis… Prasmė… Tikėjimas… Grožis… Džiaugsmas… Gėris…

Krikštynų proga Tau linki ...Paseksim pasaką žvaigždėtą
Atėjusiam iš ateities.
Nutiesim kelią jam saulėtą,
Apgaubsim skraistėmis vilties.


Krikštynų puota Jo likimui -
Tai nuostabios lemties pradžia.
Šios šventės laukęs nuo gimimo
Lai džiaugias mūsų dovana.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

 


 

Krikšto tėvų palinkėjimas krikšto sūnui


Krikšto dieną prisiminę, sveikinam, Sūnau, Tave.
Auk tėvynei Tu didvyriu – būki ten, kur šauks garbe.
Mums, Sūnau, nebūsi mažas, nes juk vyras Tu esi.
Būk gyvenimui ne pažas… Tu Karalium būk širdy.

Didžiadvasis, gailestingas – gerumu pasižymėk.
Niekada nebūk klastingas – jei mylės ir Tu mylėk.
Gerbdamas kiekvieną žmogų, tapsi pats didžiu žmogum,
Tik tarp tikrų dvasios lobių rasi sau tyrus turtus.

Tave kimine per Krikštą, rodom Tau mes „Dievo pirštą“ -
Paklausyk antrų tėvų ir laimingas būsi Tu.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

 


 

Krikšto mamos sveikinimas krikšto vaikams


Nepamirštamas rytas Krikštynų,
Kai vitražų šventuosius languos
Apipylė Jus Viešpats iš tyrų
Taurumu Dievo Dvasios šventos.

Jo šaltiniuos semiu meilės versme
Ir saulėtą palaimą nešu.
Rytmetinę bažnytinę giesmę
Dovanoju iš rankų Krikštu.

Spinduliuojanti saulė nušvito
Dėl dvasingo gyvenimo ryto.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

 


 

Krikšto tėvų sveikinimas krikšto dukrai


Atėjus iš po Motinos širdies,
Iš tikrojo lietuviškumo –
Apdovanota Tu sparnais vilties,
Dvasia beribio padorumo.

Mes džiaugiamės augindami Tave
Darželiuose tarp žalių rūtų,
Kad Tavo lūpose skambi daina
Ramybe tėviškėlei būtų.

Kol žalią žemę dukterys mylės
Ir užaugins vaikuos tėvynę –
Nė vienas Krikšto lašas neišnyks,
Tautoj išugdęs lietuvybę.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

 


 

Krikšto tėvų sveikinimas krikšto dukrai


Sveikinam Tave, Dukruže,
Su saulėtekiais rausvais,
Su audra, kur bangos lūžę
Plaukia buriniais laivais.

Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

Mylim Tave, Krikšto Dukra,
Viliamės tokios lemties,
Kurios siekiai nesužlunga,
Nes jai Dievas kelią ties.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

 


 

Krikšto tėvų sveikinimas krikšto sūnui


Nuo tos dienos, kai Krikšto marškiniais aprengę žvelgėm,
Akimirksnis prabėgo – patikėt, Sūnau, sunku.
Kad štai dabar jaunystės baltas žirgas galvą lenkia –
Ir klesti Tavyje didi jėga jaunų žmonių.

Laimingas visad būki siekių kelyje, svajoki!
Lai išsipildo Tavo visos viltys ir planai,
O metai bėga pasiekimų džiaugsmo nuvilioti…
Ir kol Tu jaunas, skrisk kaip skraido tik sapnai.

(Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė)

  

Gyvenimo keliai vos matos.
Kiek jų daug, kokie jie platūs.
Dar nežinomi beveik ...
Na tai kas, tik drąsiai eik!

  

Ne visos audros nuoskaudas palieka -
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.


 

Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo:
ant delno - laimę,
ant lūpų palieka Meilę,
širdy - Tikėjimą,
akyse - Viltį.
Lai Tave visada globoja mažas angeliukas...

 


 

Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę,
Kaip veidą puošia lūpų šypsena,
Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia
Ir laimė nesibaigia niekada.


 

Viltie žemelės,
dar nemoki nieko, nieko,
Dar tau pačiam be galo reikia
Rūpesčio visų.
Mirksės žvaigždelės,
Augsi tu iš lėto
Ir mokysies
Šito pasaulio paslapčių.
Mielas vaikeli, greitai suprasi,
Koks grumstelis kietas,
Bet krikšto angelas
budės šalia žingsnelių netvirtų.
Gal tau pavyks suprasti,
Kaip gyvenimas sudėtas,
Ir rast saulėtą krantą,
Kupiną šviesių dienų

 


 

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai, dar ilgai....

 


 

Gyvenimas yra galimybė, išnaudok ją.
Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo.
Gyvenimas yra palaima, gardžiuokis ja.
Gyvenimas yra svajonė, įgyvendink ją.
Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį.
Gyvenimas yra pareiga, įvykdyk ją.
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį.
Gyvenimas yra brangus, tausok jį.
Gyvenimas yra turtas, išsaugok jį.
Gyvenimas yra meilė, mėgaukis ja.
Gyvenimas yra paslaptis, atskleisk ją.
Gyvenimas yra pažadas, ištesėk jį.
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį.
Gyvenimas yra giesmė, giedok ją.
Gyvenimas yra kova, gyvenk ja.
Gyvenimas yra džiaugsmas, skonėkis juo.
Gyvenimas yra kryžius apkabink jį.
Gyvenimas yra nuotykis, rizikuok jame.
Gyvenimas yra taika, statyk ją.
Gyvenimas yra laimė, nusipelnyk jos.
Gyvenimas yra gyvenimas, apgink jį.

(Motina Teresė iš Kalkutos)

 


 


 

Aš - trapus ir baltas popieriaus lapas,
Pats nusispalvinti negaliu,
Tad jei piešite mane skaisčiomis spalvomis, -būsiu šviesus ir linksmas.
Aš – paruoštas lipdymui molio gabalas,
Pats nusilipdyti negaliu,
Tad, jei lipdysite mane piktą, - būsiu gąsdinantis,
Jei lipdysite mane mąstantį, - būsiu paguodžiantis.
Aš – maža ir gležna gyvybės sėkla,
Pati išdygti negaliu,
Tad jei sėsite mane abejingai, užaugsiu menka,
Jei sėsite mane su meile, užaugsiu derlinga.
Aš – Jūsų sumanyta, bet neužbaigta daina,
Pati sau žodžių pasirašyti negaliu,
Tad jei sudėsite į mane bet kokius žodžius, skambėsiu padrikai,
Jei sudėsite į mane išminties pilnus žodžius, skambėsiu gyvai.
Globokite, mylėkite mane, aš – JŪSŲ VAIKAS.

 


 

Meiliai šypsosi saulute
skleidžias mėlyna žibute,
čiulba linksmas vyturys,
džiaugsmas beldžias į duris:
šiandien krikštytas, vaikeli,
tavęs laukia ilgas kelias.
Kai paaugsi, sutvirtėsi
ir tėveliams tu padėsi.
Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimes meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnu aromatą skleidžia.
Tau groja vejas už langu,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visu
Mažasis, ........., mūsų.

  

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo,
tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį.
Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje,
tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį.
Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams...
Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

 


 

Mažas vaikeli, miegoki ramiai
Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.
Tau angeliukas sapnelį atsiųs,
Krikšto mamytė lopšinę niūniuos.

Šią didžią dieną rūbeliais baltais
Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

 


 


 

Sukalbėkime maldą kasdieninę,

Padėkoję kas savo dievams,

Išardydami stūksančią sieną

Ir palaiminę kelią vaikams.

Užrakinkime pyktį į narvą,

Kad daugiau niekada ir niekam.

Dar užnerkime liūdesiui šarvą

Iš visų pakelių surinktam.

O paskui, susiėję užsėkim

Tuščią dirvą gerumo grūdais,

Ir praleiskime meilę į priekį-

Tegul laisto ją syvais tirštais.

Kad daigai dygtų sodrūs ir vešlūs,

Kad įaugtų giliai šaknimis,

Kad gyvenimas šimtmečiais tęstus

Ir ne vien tik lietaus dienomis.

 


 

Pasaka

 Danguje gyveno vaikutis ir ruošėsi netrukus gimti. Vieną dieną jis paklausė Dievo:
- Man sako, kad tu rytoj ketini mane nusiųsti į žemę, bet kaip aš ten gyvensiu būdamas toks mažytis ir bejėgis?
- Iš daugelio angelų aš išrinkau vieną tau. Jis lauks tavęs ir tavimi rūpinsis - atsakė Dievas.
- Bet juk čia, danguje, man nieko netrūksta, bet tos dainos ir šypsenos... man jų reikia, kad būčiau laimingas..
- Tavo angelas tau dainuos ir šypsosis kiekvieną dieną. Tu jausi jo meilę ir būsi laimingas.
-Bet - neatlyžo mažasis - kaip aš suprasiu, kai su manim kalbės, juk aš nemoku žmonių kalbos?
- Tai paprasta, tavo angelas kalbės tau pačius gražiausius ir šilčiausiu žodžius, kokių tu dar nesi girdėjęs, ir su didžiule kantrybe bei rūpesčiu jis mokys tave kalbėt.
Vaikutis pakelė į Dievą akis:
- O ką aš darysiu, kai norėsiu pasikalbėti su tavimi?
Dievulis nusišypsojo:
- Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldų.
- O aš girdėjau, kad žemėje yra blogų žmonių, kas mane apsaugos ir gins?
Dievas apkabino vaikutį:
- Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didžiausias pavojus.
Ir staiga mažutis nusiminė:
- Bet aš visą laiką būsiu nelaimingas, nes daugiau tavęs nebepamatysiu...
Dievas pakėlė vaikutį ir tarė:
- Tavo angeliukas visą laiką kalbėsis su tavimi apie mane ir mokys kelio, kad galėtum pas mane sugrįžti. Netgi jei aš visą laiką busiu šalia tavęs.
Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet žemėje jau girdėjosi balsai, ir vaikutis paskubomis švelniai paklausė:
- Dievuliau, jeigu jau man reikia tave palikti, prašau pasakyk man kuo mano angelas vardu!
- Tavo angelo vardas nėra svarbus, tu jį tiesiog vadink mamyte...
Tad jeigu nebūtų Mamytės (vardas) ir Tėvelio (vardas), šiandien mes neturėtumėm šio nuostabaus angeliuko.

 


 

Tostai 

Senovės išminčiai sakė:
kada Dievas bučiuoja naujagimį į kaktą – jis taps žymiu filosofu,
kai į lupas – žymiu oratorium,
kai į kojas – žymiu šokėju,
kai į rankas – visų galų meistras.
Tad tegu Dievas neužmiršta išbučiuoti mūsų naujagimio!

 


 

Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistas, karys, mokslininkas, o gal koks laureatas... Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be šviestų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo.
Pakelkime tostą už tai, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią...

 Jūsų vaikas – vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje: jam viskas priešaky – visos laimės ir nelaimės, garbės fanfaros ir liūdnos melodijos, visos pergalės išbandymai kurie tik gali tekti žmogui...
Pakelkime tostą už tuos gyvenimo turtus, kurie atiteks naujagimiui ir jam tie turtai būtų pakeliami ilgame ir laimingame jo gyvenime

 


 

Gera ir išmintinga liaudies patarlė sako: ”kas galvoja metais į priekį, tegul augina duoną, kas galvoja dešimtmečiui į priekį, tegul augina sodą, o kas galvoja šimtmečiui, priekį tegul augina vaikus "
Tad pakelkime tostą už kelio pradžią

 


 

Upeliukas, įtekantis į jūrą ir pamatęs prieš save neaprėpiamus žydrius tolius ir galimybes pasinerti, susimaišyti su ta didybę, negali užmiršti tą šaltinį iš kurio jis ištekėjo, nuo kurio prasidėjo jo vingiuotas kelias žemę per užtvankas ir kitokias kliūtis, kurias jam prisiėjo nugalėti... Taip, kad keliu tostą už tai, kad niekuomet mes ir mūsų vaikai neužmištų savo šaknis.

 Arabų patarlė sako:“ Kol sūnus mažas, būkite jam auklėtojas, kai jis išaugs – broliu“ Pakelkime tostą už ir protingus tėvus.